Polis informatie

Informatie over de natura- & restitutiepolis

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De basisverzekering is verplicht. Je verzekert daarmee de zorg uit het basispakket. Daaronder valt ook de orthopedie. Naast de basisverzekering, kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Je kunt je daarmee verzekeren voor kosten die niet onder de basisverzekering vallen. Voor 1 januari van het nieuwe jaar kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar en/of wisselen van zorgverzekering.

Iedere zorgverzekering kent een verplicht eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse poliskosten zijn. Het eigen risico wil zeggen dat de eerste kosten van de zorg, voor eigen rekening zijn. Daarnaast geldt voor sommige zorg een verplichte eigen bijdrage. Je betaalt eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico voor zover deze nog openstaat. De hoogte van de eigen bijdrage voor orthopedische schoenen wordt ieder jaar wettelijk vastgesteld. Het overige bedrag wordt vergoed door je zorgverzekeraar. 


Eigen bijdrage 2021: 125 euro (vastgesteld)
Eigen risico: tussen de 375 en de 875 (eigen keuze)


Bij het afsluiten van de basiszorgverzekering kun je kiezen voor een natura- of een restitutiepolis. Dit heeft niets te maken met het verschil tussen een basis en een aanvullende verzekering. Er is wel één ander groot verschil tussen de natura- en de restitutiepolis. De keuze in zorgaanbieders.

Bij een restitutiepolis, kies jij zelf naar welke zorgverlener je gaat: je hebt 100% vrije zorgkeuze. Het maakt daarbij niet uit of de zorgverzekeraar een contract heeft met deze zorgverlener, jouw keuze heeft voor jou geen invloed op de financiële vergoeding. Bij een naturapolis wordt enkel de zorg vergoed waar de zorgverlener een contract mee heeft. Als deze geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, worden niet alle kosten vergoed. De naturapolis is vaak ietwat voordeliger dan de restitutiepolis: je wordt immers beperkt in jouw keuzevrijheid.

Ik wil schoenen via Kitslaar 1817